درخواست جابجایی علمک
کد مطلب: 10
تعداد بازدید: 87
1397-04-04

درخواست جابجایی علمک:

مشترک گرامی در صورتیکه بدهی جاری داشته باشید  جهت پرداخت بدهی یا مبلغ قابل پرداخت   به درگاه بانک هدایت می شوید.

در صورتیکه مبلغ قابل پرداخت شما صفر باشد ،  درخواست جابجایی علمک  شما ثبت می گردد.

متن زیر برای شما پیامک می شود:  " درخواست شما ثبت گردید.طی هفته جاری جهت بازدید از محل با شما تماس گرفته خواهد شد".

لازم به ذکر است هزینه جابجایی علمک هنگام بازدید از محل مشخص خواهد شد.