درخواست آزمایش کنتور
کد مطلب: 8
تعداد بازدید: 127
1397-04-04

درخواست آزمایش کنتور

مشترک گرامی جهت ارسال درخواست تست کنتور  روی دکمه   درخواست تست کنتور  کلیک کنید:

  1. در صورتیکه بدهی جاری داشته باشید، جهت پرداخت بدهی  به درگاه بانک هدایت می گردید .
  2. در صورتیکه بدهی نداشته باشید  هزینه تست کنتور بر اساس ظرفیت  کنتور به شما نمایش داده می شود.
  3. در صورت تائید هزینه تست کنتور،به درگاه بانک جهت پرداخت هزینه تست هدایت خواهید شد .
  4. پس از پرداخت هزینه تست کنتور ، درخواست تست کنتور شما ثبت می گردد.
  5. پیامک زیر برای شما ارسال خواهد شد:

   " لطفا 48 ساعت پس از دریافت این پیام با کارت ملی و آخرین قبض خود  به آدرس "اداره گاز قزوین خ پادگان- روبرروی بیمارستان شهید رجائی واحد امداد  "مراجعه نمایید.