درخواست تغییر مشخصات(نام و آدرس)
کد مطلب: 9
تعداد بازدید: 366
1397-04-04

تغییر مشخصات ( نام و آدرس):

مشترک گرامی لازمه ثبت درخواست تغییر مشخصات صفر بودن مبلغ  قابل پرداخت مشترک می باشد همچنین هزینه خدمت  تغییر مشخصات مبلغ   18000 ریال می باشد.

توجه:

  • در صورتی که مبلغ قابل پرداخت خود را از طریقی غیر از وب سایت  واریز نماید، ظرف نهایت 48 ساعت بدهی مشترک صفر می شود.

درصورتی که از طریق وب سایت خدمات الکترونیک (همین صفحه )پرداخت قبض انجام گردد، بلافاصله مبلغ قابل پرداخت صفر شده و پیام زیر را مشاهده خواهید کرد:

   "هزینه تغییر مشخصات شما 18000 ریال می باشد ، و درصورت نقص مدارک  عودت داده نخواهد شد."

در صورتیکه تائید فرمائید ، به صفحه تغییر مشخصات هدایت می گردید:

                      در صفحه درخواست تغییر مشخصات، از شما خواسته می شود مدارک زیر را ضمیمه نمائید:

  • کد پستی
  • کارت ملی
  • سند (مبایع نامه یا قولنامه مورد قبول نمی باشد)

پس از ضمیمه کردن مدارک فوق و ارسال آنها ؛ پیامکی به شرح زیر برای مشترک ارسال گردد:

                    "درخواست شما ثبت شد ،و توسط کارشناس شرکت گاز در دست بررسی و اقدام لازم می باشد ".

در صورت عدم تائید مدارک توسط این شرکت ، پیام زیر را به مشترک ارسال  می گردد:

"درخواست تغییر نام شما به علت نقص مدارک قابل انجام نمی باشد ، لطفا جهت رفع مشکل به همراه مدارک به آدرس خ پادگان اداره گازناحیه قزوین مراجعه نمایید".